Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία
Πεζοπορία / Ορειβασία

Πεζοπορία / Ορειβασία

Η Περιοχή διασχίζεται από πυκνό δίκτυο μονοπατιών. Σε κάποια από αυτά υπάρχει σήμανση, ενώ στα περισσότερα όχι. Υπάρχουν έμπειροι οδηγοί που μπορούν να οδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους σχεδόν παντού.

Μερικές από τις διαδρομές είναι:

Μονοπάτι από Καταφύγιο έως Καρίτσα
Μήκος 5.200μ., Βαθμός δυσκολίας: μικρός

Μονοπάτι από Καταφύγιο έως Ι.Μ. Καρίτσας
Μήκος 4.000μ., Βαθμός δυσκολίας: μικρός

Μονοπάτι από Καταφύγιο - Νεράιδα - Πεζούλα έως Φυλακτή
Μήκος 7.340μ., Βαθμός Δυσκολίας: μέτριος

Μονοπάτι από Καταφύγιο έως Αγ. Νικόλαο Πετρίλου
Μήκος 12.000μ., Βαθμός δυσκολίας: μικρός - μεγάλος

Μονοπάτι από Καταφύγιο έως Σπηλιά Γάκη
Μήκος 7.850μ., Βαθμός δυσκολίας: μέτριος

Μονοπάτι από Καταφύγιο έως Βουτσικάκι
Μήκος 5.500μ.,
Βαθμός δυσκολίας: μέτριος - μεγάλος

Μονοπάτι από Γκαβέλ έως Φυλακτή
Μήκος 10.400μ., Βαθμός δυσκολίας: μεγάλος