Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι
Κυνήγι

Κυνήγι

Στην περιοχή Καρδίτσας η χλωρίδα των βουνών είναι πλούσια, γεγονός που προσφέρει άφθονο κυνήγι (μπεκάτσες, τρυγόνια, πέρδικες,λαγούς,αγριογούρουνα).