Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι
Κολύμπι

Κολύμπι

Περιμετρικά της λίμνης Πλαστήρα υπάρχουν δυο κατάλληλα διαμορφωμένες πλαζ, όπoυ οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα για κολύμπι ( πλαζ Πεζούλας και πλαζ Λαμπερού ).