Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία
Τοξοβολία

Τοξοβολία

Εξοπλισμός και υποδομές για εξάσκηση και εκπαίδευση στον τοξοβολία υπάρχει προς ενοικίαση στην περιοχή της Πλαζ Πεζούλας και το Βοτανικό Κήπο.