Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός τουρισμός

Εκπαιδευτικός τουρισμός

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου Καρδίτσας ιδρύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Σκοπός του είναι να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Άρχισε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 1996. Στεγάζεται στη Μαθητική Εστία Μουζακίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και στη διάθεσή του έχει:
Γραφείο της Παιδαγωγικής Ομάδας ,Αίθουσες εργασίας (βιβλιοθήκη - Η/Υ - καλλιτεχνικής δημιουργίας) , Αίθουσα προβολών - παρουσιάσεων και εκδηλώσεων, Χώρους υποδοχής και ψυχαγωγίας , Εργαστήριο Χημείας – Βιολογίας , Υπνοδωμάτια , Χώρους άθλησης ,Εστιατόριο.