Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός

Συνεδριακός τουρισμός

Η περιοχή της λίμνης Πλαστήρας λόγω των μεγάλων και πολυτελή ξενοδοχείων προσφέρεται για συνεδριακό τουρισμό. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο πολυτελές ξενοδοχείο «Ναϊάδες» βρίσκεται ένας τέτοιος χώρος.