Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό
Σπορ στο νερό

Σπορ στο νερό

Η λίμνη προσφέρεται για κανό, υδροποδήλατα ή αν προτιμάτε, για μια απλή βαρκάδα με κουπιά. Ακόμη κι αν δεν τον διαθέτετε, μπορείτε να νοικιάσετε τον απαραίτητο εξοπλισμό.